Mẫu giấy ủy quyền rút hồ sơ gốc xe ô tô

Mẫu giấy ủy quyền rút hồ sơ gốc xe ô tô không chỉ là một văn bản pháp lý quan trọng mà còn là công cụ giúp xác định rõ quyền và trách nhiệm của cả hai bên trong quá trình này. Điều này trở nên đặc biệt quan trọng khi quy trình rút hồ sơ đòi hỏi sự đại diện của một bên thứ ba. Trong bối cảnh sự biến động liên tục trong các quy định về giao thông và hành chính, việc sử dụng mẫu giấy ủy quyền đúng cách là quan trọng để đảm bảo tính hợp lệ và thuận lợi của quá trình rút hồ sơ gốc xe ô tô. Hãy cùng khám phá về mẫu giấy ủy quyền này và những điều cần biết khi thực hiện thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô.

1. Khái Niệm về Hợp Đồng Ủy Quyền

Theo Điều 562, Bộ Luật Dân Sự 2015, hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên được ủy quyền thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, và bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng ủy quyền rút hồ sơ gốc của ô tô, xe máy là thỏa thuận giữa các bên. Bên được ủy quyền có nghĩa vụ đến cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc rút giấy tờ xe gốc, và bên ủy quyền có quyền quyết định trả hoặc không trả thù lao dựa trên thỏa thuận hoặc quy định của pháp luật.

2. Mẫu giấy ủy quyền rút hồ sơ gốc xe ô tô:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà): …………………………… Sinh ngày: ………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ……………….. cấp ngày ……………….tại ………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Cùng vợ là bà: ): ……………………………. Sinh ngày: …………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………… cấp ngày ………………tại ………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Bên được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B):

Ông (Bà): ……………………………….. Sinh ngày: ……………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………….. cấp ngày ………………….tại ………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Nay hai bên đồng ý việc giao kết hợp đồng ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện việc rút hồ sơ gốc của chiếc xe có đặc điểm sau đây:

1. Đặc điểm xe:

Biển số: ………………………..;

Nhãn hiệu:…………………………….. ;

Dung tích xi lanh:………………………..;

Loại xe: ………………………………. ;

Màu sơn:………………………………………….;

Số máy:………………………………….. ;

Số khung:……………………………….;

Các đặc điểm khác: ……………………….(nếu có)

2. Giấy đăng ký xe số:………………….. do ……… cấp ngày ……………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ thời điểm hai bên ký kết hợp đồng đến thời thực hiện xong công việc được ủy quyền.

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

a. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;

b. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền;

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN

a. Thực hiện công việc ủy quyền theo ủy quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;

b. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;

c. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;

d. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện ủy quyền;

đ. Giao lại cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

e. Bồi thường thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;

ĐIỀU 5: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

3. Các cam đoan khác….

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.

3. Hợp đồng này có hiệu lực từ thời điểm các bên ký kết vào hợp đồng này;

Bên A  Bên B
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

3. Người Được Ủy Quyền Cần Chuẩn Bị Những Gì?

Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA, người được ủy quyền cần chuẩn bị giấy tờ như Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, giấy giới thiệu (đối với lực lượng vũ trang), thị thực hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu.

Thủ tục rút hồ sơ gốc được quy định trong Điều 9 của Thông tư 58/2020/TT-BCA. Người được ủy quyền cần xuất trình giấy tờ của chủ xe và thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc chứng minh ngoại giao (đối với người nước ngoài) có giá trị sử dụng.

4. Trình Tự và Thủ Tục Rút Hồ Sơ Gốc của Phương Tiện Đi Lại

4.1. Thủ Tục Thực Hiện Rút Hồ Sơ Gốc

Thủ tục rút hồ sơ gốc của phương tiện được quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Thông tư 58/2020/TT-BCA. Nó bao gồm:

 • Khai báo và nộp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe.
 • Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe thực hiện thu hồi đăng ký, biển số xe và cấp giấy chứng nhận thu hồi và biển số tạm thời.
 • Tổ chức, cá nhân mua, điều chuyển, cho, tặng, phân bổ hoặc thừa kế xe liên hệ với cơ quan đăng ký xe nơi cư trú để thực hiện đăng ký sang tên.

4.2. Trình Tự để Rút Hồ Sơ Gốc của Ô Tô

Để thực hiện thủ tục rút giấy tờ xe, các bước cần thực hiện bao gồm:

 • Lập hợp đồng mua bán hoặc ủy quyền (có công chứng hoặc chứng thực).
 • Nếu sử dụng dịch vụ rút hồ sơ ngoại trời, viết giấy ủy quyền.
 • Xuất trình giấy tờ như CMND, sổ hộ khẩu, giấy ủy quyền (nếu có), giấy tờ của người đi rút hồ sơ.
 • Nộp hồ sơ cho cơ quan cảnh sát giao thông.
 • Cơ quan chức năng kiểm tra hồ sơ và cấp giấy biên nhận.
 • Hẹn ngày lấy hồ sơ gốc, trả lại biển số xe.

Giấy Tờ Cần Thiết bao gồm:

 • Hai giấy khai sang tên, di chuyển xe.
 • Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.
 • Giấy tờ mua xe.
 • Đăng ký đăng kiểm xe.
 • Giấy tờ tùy thân như Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân.

Hồ sơ được nộp tại cơ quan công an đã đăng ký xe trước đây.

5. FAQ Câu hỏi thường gặp

1. Câu hỏi: Tôi cần mẫu giấy ủy quyền nào để rút hồ sơ gốc xe ô tô?

Câu trả lời: Bạn cần sử dụng mẫu giấy ủy quyền được cung cấp hoặc chấp nhận bởi cơ quan đăng ký xe hoặc theo quy định của địa phương. Liên hệ trực tiếp với cơ quan đăng ký hoặc tìm mẫu trên trang web của họ.

2. Câu hỏi: Các thông tin cần điền vào mẫu giấy ủy quyền rút hồ sơ xe ô tô là gì?

Câu trả lời: Mẫu giấy ủy quyền thường yêu cầu điền thông tin về người ủy quyền, người được ủy quyền, chi tiết xe ô tô, và các thông tin khác như chữ ký và ngày tháng.

3. Câu hỏi: Cần những giấy tờ gì kèm theo mẫu giấy ủy quyền rút hồ sơ xe ô tô?

Câu trả lời: Khi sử dụng mẫu giấy ủy quyền, bạn cần kèm theo giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân của cả người ủy quyền và người được ủy quyền. Cũng cần có giấy đăng ký xe ô tô và các giấy tờ liên quan.

4. Câu hỏi: Làm thế nào để xác nhận và đăng ký mẫu giấy ủy quyền?

Câu trả lời: Sau khi điền đầy đủ thông tin, mẫu giấy ủy quyền cần được ký và chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc địa phương có hiệu lực. Sau đó, nó được nộp tại cơ quan đăng ký xe ô tô cùng với các giấy tờ liên quan để tiến hành thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô.

Quy trình rút hồ sơ gốc của ô tô đòi hỏi sự thỏa thuận và hợp tác giữa các bên. Thông tư và quy định pháp luật cung cấp rõ ràng hướng dẫn về giấy tờ cần thiết và thủ tục cụ thể, đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong quá trình giao dịch và chuyển nhượng phương tiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790