Tờ khai đăng ký xe máy điện

Trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch, tờ khai đăng ký xe máy điện là một phần quan trọng của quy trình hợp pháp khi sở hữu một chiếc xe máy chạy bằng điện. Việc này không chỉ đảm bảo tính chính thức của phương tiện trong hệ thống quản lý giao thông, mà còn thể hiện cam kết của người sử dụng đối với bảo vệ môi trường và sử dụng nguồn năng lượng tiến bộ. Tờ khai này không chỉ là một bước quan trọng để giữ cho chiếc xe điện hoạt động hợp pháp trên đường, mà còn là cơ hội để chủ sở hữu thể hiện tinh thần chăm sóc môi trường và ủng hộ sự phát triển bền vững. Bài viết này sẽ giới thiệu về tờ khai đăng ký xe máy điện, từ những yêu cầu cần thiết đến quy trình hoàn tất, nhằm giúp người đọc hiểu rõ và thực hiện đúng quy định khi đăng ký xe máy điện của mình.

1. Tờ khai đăng ký xe là gì?

Khi sở hữu một chiếc xe máy điện, việc đầu tiên và quan trọng nhất mà chủ xe cần thực hiện là thủ tục đăng ký xe. Điều này đòi hỏi sự hoàn thành mẫu giấy tờ chính là Giấy Khai Đăng Ký Xe, hiện tại được biết đến với mẫu số ĐKX12, được quy định trong Thông tư 24/2023/TT-BCA.

 • Làm Thủ Tục Đăng Ký Xe Lần Đầu hoặc Đổi, Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký, Biển Số Xe:
  • Khi chủ xe muốn đăng ký xe lần đầu, đặc biệt là sau khi mua một chiếc xe mới.
  • Trong trường hợp cần đổi biển số xe, chủ xe phải điền đầy đủ thông tin vào Giấy Khai Đăng Ký Xe.
  • Khi có yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoặc biển số xe.
 • Chuyển Nhượng, Mua Bán, Tặng, Cho, Phân Chia, Thừa Kế Xe:
  • Trong quá trình chuyển nhượng xe từ một chủ sở hữu sang chủ sở hữu khác.
  • Khi có giao dịch mua bán xe mô tô hoặc xe máy điện.
  • Trong các tình huống tặng, cho, phân chia, thừa kế xe, chủ xe cần cập nhật thông tin chủ sở hữu trên Giấy Khai Đăng Ký Xe.

Chủ xe có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia hoặc Cổng Dịch Vụ Công Bộ Công an. Khi nộp trực tuyến, chủ xe cần đảm bảo điền đầy đủ và chính xác thông tin theo yêu cầu của hệ thống.

Việc điền đầy đủ và chính xác Tờ Khai Đăng Ký Xe là bước quan trọng để đảm bảo quá trình đăng ký xe mô tô và xe máy điện diễn ra suôn sẻ. Đây là một phần không thể thiếu trong hồ sơ đăng ký xe, giúp cập nhật thông tin liên quan đến chủ xe và xe cụ thể, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật giao thông đường bộ.

2. Tờ khai đăng ký xe máy điện

Mẫu tờ khai đăng ký xe máy điện theo quy định mới như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIỂN SỐ CŨ: …………………….

Màu biển: ……………………

BIỂN SỐ MỚI: ……………………

Màu biển: ……………………

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE

…………………. (1)……….. Mã hồ sơ trực tuyến: …………………………………………..

Tên chủ xe:…………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………. Điện thoại: ……………………….

Mã định danh:(2)………………………………….Loại giấy tờ: …………………………………………Cơ quan cấp ………….. ………………………ngày cấp………./…….. /…..

Người làm thủ tục:………………………………….Số giấy tờ (3)……………………. SĐT: ……………..

Số GPKDVT (nếu có) ………………………………Cơ quan cấp:……………………………ngày cấp………. /…….. /…..

Đặc điểm xe như sau:

Nhãn hiệu:………………………………..Số loại:……………………………………………………………

Loại xe:………………………………Dung tích/Công suất:…………….cm3(kw); Màu sơn: ……………..

Số máy:…………………………….Số khung ……………………

Tải trọng hàng hóa: ……………………kg; S ố chỗ ngồi: ……….. ; đứng: ………. ; nằm: ……………. ; Năm sản xuất: ……………

Trọng lượng toàn bộ: …………………………….kg; Trọng lượng kéo theo: ……………………………kg

Nguồn gốc (4)…………………………..Mã chứng từ LPTB: ………………………………

Lý do: (5)………………………………………………………………………………………….

Kèm theo giấy này có: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi dán bản chà số máy Nơi dán bản chà số khung

Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe.

………, ngày ……… tháng ………. năm ….

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ XE

(Ký số hoặc ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

(6)

Ký số hoặc ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VỀ NGUỒN GỐC CỦA XE

Mã hồ sơ nguồn gốc xe (Số sêri Phiếu KTCLXX/Số khung phương tiện): …………………………

Tên đơn vị sản xuất, lắp ráp/nhập khẩu: ……………………………………………………………

Số tờ khai nhập khẩu:. …………….. Ngày………………tháng……….năm………….

Cửa khẩu nhập: ……………………………………………………………………………

Nhãn hiệu:……………………………………… Số loại:…………………………………………….

Loại xe:…………………………….. Dung tích/Công suất: ……………………………………..cm³/kw

Số máy:………………………………………… Số khung …………………………………………………….

Màu sơn: ………………………..Năm sản xuất: ………………………………………………………………

Tải trọng hàng hóa: …………….kg. Số chỗ ngồi: …………. đứng ………….. nằm: …………….

Trọng lượng bản thân:………………………..kg; Trọng lượng toàn bộ: ……………….. kg; Trọng lượng kéo theo: …………………kg

Kích thước thùng (dài x rộng x cao) ………………….mm; Kích thước bao ……………….. mm

Chiều dài cơ sở: …………………………..mm; Kích cỡ lốp: …………………………………….

DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Mã hồ sơ lệ phí trước bạ:…………………………… Số điện thoại:………………………………………..

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………….

Mã định danh: …………………………………Loại giấy tờ: ……………………………….Cơ quan cấp: ………………………….ngày cấp …….. / ….. /…………

Tên cơ quan quản lý thuế thu: ………………………………………………………………….

Biển số: (nếu có) …………………………………………………Loại xe:………………………….

Nhãn hiệu:……………………………………Số loại:…………………………………………………..

Số máy:……………………………..Số khung ………………………………………………………….

Dung tích /Công suất: ………………………………cm³/kw Năm sản xuất: …………………………….

Tải trọng hàng hóa : ……………….kg ; Số chỗ ngồi: ……………… ; đứng: ………… ; nằm: ………..

Giá trị tài sản tính LPTB: …………………………………………….; Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp:
……………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày nộp: …….. / ….. /…………

Căn cứ miễn thu (trường hợp miễn thu LPTB): ………………………………….

Ngày kê khai: …….. / ….. /…………

Cách viết Tờ khai đăng ký xe máy điện

Giấy khai đăng ký xe gồm 2 trang:

Trang 1: Phần kê khai của chủ xe; kiểm tra của cơ quan đăng ký xe;

Trang 2: Dữ liệu điện tử về hồ sơ đăng ký xe kèm theo; trường hợp không có dữ liệu điện tử thì điền đầy đủ các thông tin còn thiếu.

(1) Ghi thủ tục đăng ký xe: Đăng ký xe lần đầu; Đăng ký sang tên /di chuyển xe; Cấp đổi, cấp lại; Đăng ký xe tạm thời;

(2) Đối với cá nhân: Số định danh cá nhân, số CMT ngoại giao, số CMT công vụ , số CMT lãnh sự; số định danh của người nước ngoài, số Thẻ tạm trú, số Thẻ thường trú, số CMT CAND, số CMT QĐND tương ứng với đối tượng đăng ký;

Đối với tổ chức:Ghi mã định danh điện tử của tổ chức hoặc mã số thuế hoặc số quyết định thành lập (trường hợp chưa có mã số thuế);

(3) Trường hợp xe có nhiều số máy thì liệt kê tất cả các số máy của xe.

( 4 ) Ghi nguồn gốc xe nhập khẩu/sản xuất lắp ráp, tịch thu .

( 5 ) Ghi rõ lý do: Đăng ký xe lần đầu; đăng ký sang tên /di chuyển xe; lý do cấp đổi, cấp lại; đăng ký xe tạm thời;Trường hợp đăng ký tạm thời thì ghi địa điểm nơi đi, nơi đến ; Trường hợp đăng ký sang tên xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người: ghi rõ tên tổ chức, cá nhân đã mua, địa chỉ.

( 6 ) Ở Bộ ghi Cục trưởng, ở Tỉnh, TP ghi Trưởng phòng; cấp huyện ghi Trưởng Công an huyện, thị xã, thành phố; Cấp xã ghi Trưởng Công an xã, phường, thị trấn.

3. Thủ tục đăng ký xe máy điện

3.1. Hướng Dẫn Đăng Ký Xe Mô Tô, Xe Máy Điện Tại Xã

Bước 1: Nộp Lệ Phí Trước Bạ:

Chủ xe cần tham khảo và thực hiện các bước nộp lệ phí trước bạ cho xe máy điện theo quy định năm 2024.

Bước 2: Chuẩn Bị và Nộp Hồ Sơ Đăng Ký Xe:

Hồ sơ đăng ký xe bao gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai đăng ký xe.
 • Giấy tờ nguồn gốc xe (Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe).
 • Giấy tờ lệ phí trước bạ xe.
 • Hóa đơn VAT.
 • Căn cước công dân của chủ xe.
 • Phiếu kiểm tra chất lượng xe.

Bước 3: Bấm Chọn Biển và Giao Biển Số:

Sau khi hoàn thành nộp lệ phí và hồ sơ, chủ xe sẽ được bấm chọn biển số và nhận giấy hẹn lấy đăng ký xe.

3.2. Đăng Ký Xe Mô Tô, Xe Máy Điện Online

Bước 1: Đăng Nhập Tài Khoản trên Cổng Dịch Vụ Công:

Chủ xe sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 để đăng ký xe trực tuyến hoặc xuất trình Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

 • Chủ xe đăng nhập cổng dịch vụ công, kê khai đầy đủ thông tin trong Giấy khai đăng ký xe, ký số hoặc ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu là cơ quan, tổ chức).
 • Sau khi kê khai thành công, chủ xe nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và lịch hẹn giải quyết hồ sơ.

Bước 2: Đưa Xe Đến Cơ Quan Đăng Ký Xe và Nộp Giấy Tờ:

Chủ xe đưa xe đến cơ quan đăng ký xe và nộp các giấy tờ liên quan của chủ xe và giấy tờ của xe.

Bước 3: Cấp Biển Số:

Sau khi kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ, cơ quan đăng ký xe sẽ cấp biển số.

 • Cấp biển số mới cho những trường hợp chưa có hoặc đã có nhưng đang đăng ký cho xe khác.
 • Cấp lại theo số biển số định danh với trường hợp biển số định danh đó đã được thu hồi.

Bước 4: Nhận Giấy Hẹn Trả Kết Quả:

Chủ xe nhận giấy hẹn trả kết quả sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký.

Bước 5: Nộp Lệ Phí Đăng Ký Xe và Nhận Biển Số Xe:

Chủ xe có thể nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích nếu có nhu cầu.

Lưu Ý: Chủ xe cần tuân thủ đúng quy trình và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để đảm bảo quá trình đăng ký xe diễn ra thuận lợi.

4. Có được đăng ký xe máy điện ở nơi tạm trú không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA, chủ xe có thể đăng ký xe máy điện tại nơi tạm trú của mình. Quy định này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho những người sử dụng xe máy điện, đặc biệt là học sinh, sinh viên có thể dễ dàng đăng ký xe tại địa phương hiện tại của họ.

Lưu ý rằng việc đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện không chỉ là một quy định pháp luật mà còn mang lại nhiều lợi ích cụ thể cho cả chủ xe và cộng đồng.

 • Kiểm Soát Tài Sản: Quá trình đăng ký xe giúp chủ xe kiểm soát tài sản của mình, xác nhận sở hữu hợp pháp đối với chiếc xe máy điện hoặc mô tô.
 • Chấp Hành Pháp Luật và An Toàn Giao Thông: Nâng cao ý thức của người đi xe về việc chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông, đóng góp vào sự an toàn và ổn định trên đường.
 • Hiệu Lực Quản Lý Nhà Nước: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, đảm bảo rõ ràng thông tin về xe và chủ sở hữu.
 • Phòng Ngừa Tội Phạm: Hạn chế các trường hợp sử dụng xe máy điện, mô tô điện không đăng ký để thực hiện các hành vi phạm tội.
 • Phạt Vi Phạm: Chủ xe cần lưu ý rằng việc không đăng ký xe máy điện, mô tô điện và không có biển số sẽ bị phạt theo quy định. Phạt có thể lên đến 1.000.000 đồng, tùy thuộc vào hành vi vi phạm cụ thể.

5. Các câu hỏi thường gặp

1. Câu hỏi: Tôi cần những giấy tờ gì khi điền Tờ khai đăng ký xe máy điện?

 • Trả lời: Khi điền Tờ khai đăng ký xe máy điện, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ như Tờ khai đăng ký xe, giấy tờ nguồn gốc xe (giấy chứng nhận mua bán, giấy chứng nhận chuyển quyền sở hữu), giấy tờ lệ phí trước bạ, hóa đơn VAT, căn cước công dân của chủ xe, và phiếu kiểm tra chất lượng xe.

2. Câu hỏi: Làm thế nào để nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký xe máy điện?

 • Trả lời: Bạn có thể nộp lệ phí trước bạ tại các cơ quan đăng ký xe hoặc qua các dịch vụ trực tuyến. Hãy mang theo giấy tờ cần thiết và hoàn tất quy trình nộp lệ phí để tiếp tục thủ tục đăng ký xe.

3. Câu hỏi: Làm thế nào để đăng ký xe máy điện online?

 • Trả lời: Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA, bạn có thể đăng ký xe máy điện online bằng cách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 trên Cổng dịch vụ công. Đăng nhập, kê khai thông tin theo mẫu Tờ khai đăng ký xe, và làm theo hướng dẫn để hoàn tất thủ tục.

4. Câu hỏi: Sau khi đăng ký online, làm thế nào để nhận biển số xe máy điện?

 • Trả lời: Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và lịch hẹn giải quyết hồ sơ. Đưa xe đến cơ quan đăng ký xe, cung cấp giấy tờ cần thiết, và sau khi kiểm tra hồ sơ, bạn sẽ được cấp biển số xe máy điện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790