Thủ tục sang tên xe máy từ vợ sang chồng

Thủ tục sang tên xe máy từ vợ sang chồng là một quy trình pháp lý thường gặp khi có sự chuyển nhượng quyền sở hữu giữa hai bên trong một gia đình. Việc này không chỉ đơn giản là cập nhật thông tin về chủ sở hữu mà còn liên quan đến các văn bản và thủ tục pháp lý để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của giao dịch.

Trong bối cảnh này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình chi tiết khi thực hiện thủ tục sang tên xe máy từ vợ sang chồng. Các thông tin về giấy tờ cần thiết, các bước thực hiện, và những quy định cần tuân theo sẽ giúp người thực hiện hiểu rõ về quá trình này, từ bước chuẩn bị giấy tờ đến việc hoàn tất các thủ tục sang tên một cách hiệu quả và hợp pháp.

1. Sang tên xe máy từ vợ sang chồng là gì?

Sang tên xe máy từ vợ sang chồng là quy trình chuyển đổi quyền sở hữu của chiếc xe từ tên đăng ký của vợ sang tên của chồng. Quá trình này thường được thực hiện khi có sự thay đổi trong sở hữu hoặc khi có nhu cầu chuyển nhượng xe máy giữa vợ và chồng. Đây là một thủ tục quan trọng khi có sự thay đổi trong quản lý và sở hữu tài sản. Thông qua quá trình này, chồng trở thành chủ sở hữu chính thức của chiếc xe máy.

2. Thủ tục sang tên xe máy từ vợ sang chồng

2.1. Sang Tên Xe Trong Phạm Vi Cùng Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc TW:

 • Vợ cần xuất trình Chứng minh nhân dân và nộp hồ sơ gồm:
  • Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 theo Thông tư 15/2014 TT-BCA).
  • Giấy chứng nhận đăng ký xe.
  • Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe (hợp đồng mua bán hoặc tặng, công chứng hoặc chứng thực).
  • Chứng từ lệ phí trước bạ.

2.2. Sang Tên Xe Ngoài Phạm Vi Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc TW:

 • Vợ phải rút hồ sơ gốc về trước khi thực hiện thủ tục đăng ký xe, theo quy định tại Điều 12 Thông tư 15/2014 TT-BCA.
 • Xuất trình Chứng minh nhân dân và nộp hồ sơ gồm:
  • Hai giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 04 theo Thông tư 15/2014 TT-BCA).
  • Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.
  • Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

Lưu ý:

 • Cơ quan đăng ký xe trước đây sẽ trả hồ sơ gốc của xe, kèm giấy khai sang tên, di chuyển và phiếu sang tên di chuyển.
 • Hợp đồng mua bán hoặc tặng xe phải được công chứng hoặc chứng thực.
 • Đối với việc sang tên xe ngoài tỉnh, vợ cần làm thủ tục rút hồ sơ gốc về trước khi đăng ký.

3. Lệ phí sang tên xe máy từ vợ sang chồng

Khi thực hiện thủ tục sang tên xe máy từ vợ sang chồng, người vợ cần tuân thủ các bước và nộp lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật. Dưới đây là chi tiết về lệ phí và cách tính:

1. Nộp Giấy Tờ và Chứng Từ:

 • Người vợ cần nộp giấy tờ của xe, bao gồm chứng từ lệ phí trước bạ. Chứng từ lệ phí có thể là biên lai hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt, séc qua kho bạc nhà nước, hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng nộp lệ phí trước bạ.

2. Xác Định Số Tiền Lệ Phí Trước Bạ:

 • Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp được xác định bằng công thức:

Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng) = Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ (đồng) x Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

3. Mức Thu Lệ Phí Trước Bạ Theo Tỷ Lệ (%):

 • Theo quy định tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP và Thông tư 301/2016/TT-BTC, mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) với xe máy như sau:
  • Đối với xe máy lần thứ 2 trở đi: 1%
  • Chuyển giao xe cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn đặc biệt: 5%
  • Nếu đã nộp lệ phí trước bạ với mức 5%, các lần chuyển nhượng tiếp theo: 1%

4. Xác Định Địa Bàn:

 • Địa bàn nộp lệ phí trước bạ xác định theo “Nơi thường trú”, “Nơi Đăng ký nhân khẩu thường trú” hoặc “Địa chỉ” ghi trong giấy đăng ký mô tô, xe máy hoặc giấy khai đăng ký xe.

5. Ví Dụ về Xác Định Tỷ Lệ Nộp Lệ Phí Trước Bạ:

 • Cung cấp ví dụ với các trường hợp khác nhau về địa bàn và lần nộp lệ phí.

6. Lưu Ý:

 • Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ được quy định cụ thể bởi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Người nộp lệ phí cần xem xét quy định của địa phương để tính lệ phí trước bạ một cách chính xác.

4. Các câu hỏi thường gặp

Q1: Thủ tục sang tên xe máy từ vợ sang chồng là gì? A1: Để sang tên xe máy từ vợ sang chồng, bạn cần chuẩn bị giấy tờ như giấy khai đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe. Nộp hồ sơ và lệ phí trước bạ tại cơ quan đăng ký xe.

Q2: Cần gì để thực hiện thủ tục sang tên nếu vợ và chồng có đăng ký ở nơi khác nhau? A2: Nếu vợ và chồng có đăng ký ở nơi khác nhau, vợ cần rút hồ sơ gốc về trước khi thực hiện thủ tục. Đối với đăng ký ngoại tỉnh, vợ cần xuất trình giấy khai sang tên, di chuyển xe.

Q3: Lệ phí trước bạ cần nộp như thế nào khi sang tên xe máy? A3: Để nộp lệ phí trước bạ, bạn cần xác định giá trị tài sản tính lệ phí và nộp theo tỷ lệ được quy định. Thông tin cụ thể về lệ phí trước bạ có thể kiểm tra tại cơ quan thuế địa phương.

Q4: Bước cuối cùng sau khi nộp hồ sơ là gì? A4: Sau khi nộp hồ sơ, chờ cơ quan đăng ký xe xem xét và thực hiện thủ tục sang tên. Khi hoàn tất, chồng sẽ trở thành chủ sở hữu mới của chiếc xe máy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790