Thông tin về trung tâm đăng kiểm 3603D

Trung tâm đăng kiểm 3603D, như một đơn vị hoạt động quan trọng trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới, đã đóng góp không nhỏ vào việc đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật trong giao thông đường bộ. Với trách nhiệm chính là kiểm tra và đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật của các loại phương tiện, Trung tâm đăng kiểm 3603D đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người tham gia giao thông và tài sản.

1. Trung tâm đăng kiểm cơ giới là gì?

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các xe cơ giới đang tham gia giao thông, theo đúng quy định của Thông tư 59/2013/TT-BGTVT. Nhiệm vụ chính của trung tâm này bao gồm kiểm định các phương tiện cơ giới, thực hiện nghiệm thu cho xe cơ giới đã được cải tạo, kiểm tra các thiết bị chuyên dùng lắp trên xe cơ giới, và kiểm định các xe máy chuyên dùng để cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Thông tư cũng quy định rõ về trách nhiệm của Trung tâm đăng kiểm trong quá trình kiểm định. Người đứng đầu Đơn vị kiểm định và người trực tiếp thực hiện kiểm định phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với kết quả kiểm định. Đồng thời, trung tâm cũng chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ tư vấn kỹ thuật khác theo quy định, tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học và hoạt động khác khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước.

Thêm vào đó, Trung tâm còn tham gia vào việc giám định sự cố và tai nạn giao thông liên quan đến an toàn kỹ thuật xe cơ giới theo yêu cầu của các cơ quan chức năng, đồng thời xác định nguyên nhân và đưa ra các kiến nghị về biện pháp phòng ngừa. Cuối cùng, trung tâm cũng chịu trách nhiệm kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và duy trì độ chính xác của trang thiết bị kiểm định theo quy định giữa các kỳ kiểm tra và đánh giá.

2. Giới thiệu chung về Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3603D

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3603D, thành lập vào ngày 12/07/2014 theo Quyết định số 6779/UBND-THKH ngày 27/08/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, là một tổ chức chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện cơ giới đường bộ. Trung tâm đã nhận được Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới số 114/GCNHĐ ngày 18/08/2015 và hiện nay, đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới số 3603D/ĐKVN-1 ngày 15/6/2017 bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Nhiệm vụ chính của Trung tâm bao gồm thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các phương tiện cơ giới đường bộ. Cụ thể, Trung tâm thực hiện kiểm tra và đánh giá chất lượng kỹ thuật của các loại phương tiện giao thông cơ giới, thu phí sử dụng đường bộ, tổ chức nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận cho xe cơ giới đã được cải tạo. Đồng thời, Trung tâm kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận cho thiết bị chuyên dùng lắp đặt trên xe cơ giới, mở tài khoản giao thông và dán thẻ E-tag để thu phí tự động không dừng. Ngoài ra, Trung tâm còn giám định phương tiện cơ giới đường bộ gây tai nạn giao thông khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Đặc biệt, Trung tâm đã được Trung tâm chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn (VRQC) – Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá và đạt các yêu cầu của ISO 9001:2015 trong lĩnh vực kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, đồng thời cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

2.1. Thông tin liên hệ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3603D

Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, P. Quảng Thành, T.p Thanh Hoá

Điện thoại: 0237.2221868 Fax: 0237.2221868

Email: dangkiem3603d@gmail.com

Giám đốc: Nguyễn Thanh Hải – 0983.471.345

 1. Giám đốc: Lê Ngọc Thắng – 0966.547.678

2.2. Chính sách chất lượng của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3603D

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3603D cam kết thực hiện các chính sách chất lượng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Dưới đây là một số chính sách chất lượng mà Trung tâm đang thực hiện:

Nghiên cứu và Cải cách Thủ tục Hành chính:

 • Thực hiện thường xuyên các nghiên cứu để cải cách thủ tục hành chính.
 • Đảm bảo rằng các thay đổi này nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Thực Hiện Công Tác Kiểm Định Theo Tiêu Chuẩn:

 • Đảm bảo rằng việc kiểm định được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn và quy trình quy định.
 • Duy trì sự chắc chắn và tính đồng nhất trong quá trình kiểm định.

Cập Nhật Pháp Quy và Hướng Dẫn:

 • Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy đến từ Nhà nước.
 • Đào tạo cán bộ, nhân viên để đảm bảo việc kiểm định được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Giải Quyết Phản Ánh và Khiếu Nại:

 • Tạo cơ chế giải quyết kịp thời các phản ánh và khiếu nại của khách hàng theo quy định.
 • Sử dụng thông tin từ phản ánh và khiếu nại để cải thiện quá trình làm việc.

Tăng Cường Đầu Tư và Phát Triển Dịch Vụ:

 • Tăng cường đầu tư để phát triển các dịch vụ kiểm định.
 • Áp dụng sáng kiến cải tiến và những thành tựu khoa học tiên tiến nhất để tạo ra dịch vụ kiểm định có chất lượng cao.

Cải Tiến Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng:

 • Thường xuyên cải tiến và nâng cao hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
 • Đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng đầy đủ và hiệu quả trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

3. Thủ tục kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3603D

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3603D thực hiện thủ tục kiểm định theo các phương thức và quy trình sau:

 • Đối với trường hợp đưa xe đến kiểm định trong ngày:

Phương Thức Đăng Ký:

Chủ xe đưa xe đến kiểm định trong ngày thực hiện đăng ký trực tiếp tại Phòng tiếp nhận hồ sơ.

Thời Gian Kiểm Định:

Mùa Hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ 13h30-17h.

Mùa Đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều từ 13h30-17h.

 • Đối với trường hợp đăng ký kiểm định xe qua ĐIỆN THOẠI:

Phương Thức Đăng Ký:

Chủ xe gọi điện thoại đến số: 02373.917.222 và hẹn lịch xe đến kiểm định.

Thời Gian Kiểm Định:

Mùa Hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ 13h30-17h.

Mùa Đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều từ 13h30-17h.

Lưu Ý:

Điện thoại đăng ký chỉ thực hiện đăng ký cho ngày hôm sau kể từ ngày điện thoại đăng ký.

 • Đối với trường hợp đăng ký kiểm định xe qua INTERNET:

Phương Thức Đăng Ký:

Chủ xe vào mục “ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN” trên trang web để đăng ký kiểm định.

Lưu Ý: Đăng ký qua Internet chỉ thực hiện cho ngày hôm sau kể từ ngày đăng ký.

Thông tin thêm theo Điều 5 Thông tư 70/2015/TT-BGTVT:

 • Lập Hồ Sơ Phương Tiện:

Chủ xe lập hồ sơ trước khi xe cơ giới kiểm định lần đầu để tham gia giao thông. Cần xuất trình và nộp các giấy tờ như giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự, giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT (đối với xe mới cải tạo), và các giấy tờ khác theo quy định.

 • Kiểm Định:

Khi đưa xe cơ giới đến Đơn vị đăng kiểm, chủ xe cần xuất trình và nộp giấy tờ cần thiết, cung cấp thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang WEB quản lý thiết bị giám sát hành trình (đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình).

 • Hồ Sơ Nghiệm Thu Xe Cơ Giới Cải Tạo (theo Thông tư 85/2014/TT-BGTVT):

Bao gồm văn bản đề nghị, thiết kế đã được thẩm định, ảnh tổng thể, biên bản nghiệm thu xuất xưởng, bảng kê các tổng thành và hệ thống thay thế mới, bản sao xác nhận của cơ sở cải tạo, giấy chứng nhận chất lượng và an toàn kỹ thuật cho các thiết bị chuyên dùng.

4. Phí đăng kiểm xe mới nhất hiện nay

Phí Đăng Kiểm Xe Ô Tô Mới Nhất (Năm 2023):

 • Xe Ô Tô Tải, Xe Ô Tô Đầu Kéo Trên 20 Tấn và Các Ô Tô Chuyên Dùng: Mức phí: 570.000 VNĐ/xe
 • Xe Ô Tô Tải Có Khối Lượng Hàng Cho Phép Trên 7 – 20 Tấn, Xe Ô Tô Đầu Kéo Có Khối Lượng Kéo Theo Đến 20 Tấn và Các Loại Máy Kéo: Mức phí: 360.000 VNĐ/xe
 • Xe Ô Tô Tải Có Khối Lượng Hàng Chuyên Chở Cho Phép Trên 2 Tấn – 7 Tấn: Mức phí: 330.000 VNĐ/xe
 • Xe Ô Tô Tải Có Khối Lượng Hàng Chuyên Chở Cho Phép Đến 2 Tấn: Mức phí: 290.000 VNĐ/xe
 • Xe Ô Tô Chở Người Trên 40 Chỗ (Gồm Cả Kế Lái), Xe Buýt: Mức phí: 360.000 VNĐ/xe
 • Xe Ô Tô Chở Người Từ 25 – 40 Chỗ (Gồm Cả Kế Lái): Mức phí: 330.000 VNĐ/xe
 • Xe Ô Tô Chở Người Từ 10 – 24 Chỗ (Gồm Cả Kế Lái): Mức phí: 290.000 VNĐ/xe
 • Xe Ô Tô Chở Người Dưới 10 Chỗ, Xe Cứu Thương: Mức phí: 250.000 VNĐ/xe

Chi Phí Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Kiểm Xe Ô Tô:

 • Các Loại Ô Tô: Mức phí: 40.000 VNĐ
 • Xe Ô Tô < 10 Chỗ Ngồi (Không Bao Gồm Xe Cứu Thương): Mức phí: 90.000 VNĐ

5. Các câu hỏi thường gặp

Câu Hỏi: Trung tâm Đăng kiểm 3603D có địa chỉ cụ thể ở đâu?

Trả Lời: Trung tâm Đăng kiểm 3603D có địa chỉ tại Đường Võ Nguyên Giáp, P. Quảng Thành, TP. Thanh Hoá. Bạn cũng có thể liên hệ qua số điện thoại 0237.2221868  để biết thêm thông tin chi tiết.

Câu Hỏi: Làm thế nào để đăng ký kiểm định xe tại Trung tâm 3603D?

Trả Lời: Bạn có thể đăng ký kiểm định xe tại Trung tâm 3603D qua ba kênh chính: trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ, qua điện thoại theo số 0237.2221868 , hoặc đăng ký trực tuyến qua trang web chính thức của trung tâm.

Câu Hỏi: Có cách nào để kiểm tra trạng thái đăng kiểm của xe trực tuyến tại Trung tâm đăng kiểm 3603d không?

Trả Lời: Nhiều trung tâm đăng kiểm, bao gồm cả Trung tâm đăng kiểm 3603d, cung cấp dịch vụ tra cứu trực tuyến. Bạn có thể truy cập trang web của trung tâm hoặc liên hệ với họ để biết cách kiểm tra trạng thái đăng kiểm của xe một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Câu Hỏi: Chi phí đăng kiểm xe tại Trung tâm 3603D như thế nào?

Trả Lời: Chi phí đăng kiểm xe tại Trung tâm 3603D phụ thuộc vào loại xe. Ví dụ, đối với xe ô tô tải trên 20 tấn, mức phí là 570.000 VNĐ/xe. Chi phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm dao động từ 40.000 VNĐ đến 90.000 VNĐ tùy thuộc vào loại xe.

Như vậy, Trung tâm đăng kiểm 3603D không chỉ là đơn vị kiểm định mà còn là đối tác đáng tin cậy, chịu trách nhiệm với sứ mệnh quan trọng của mình. Bằng cách cung cấp dịch vụ chất lượng và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, trung tâm đã và đang góp phần quan trọng vào việc duy trì an toàn và chất lượng trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Hồ Sơ Xe xin cảm ơn Quý khách đã theo dõi bài viết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790