Mức phạt chậm sang tên xe máy bao nhiêu tiền?

Chậm sang tên xe máy có thể gây ra những hậu quả pháp lý và tài chính đáng kể. Việc không thực hiện thủ tục sang tên đúng hạn không chỉ là vi phạm quy định pháp luật mà còn có thể dẫn đến việc áp đặt các khoản phạt từ cơ quan chức năng. Trong trường hợp này, một trong những câu hỏi thường xuyên đặt ra là: “Chậm sang tên xe máy phạt bao nhiêu?” Để giúp bạn hiểu rõ hơn về mức phạt và quy định liên quan, chúng ta sẽ khám phá chi tiết về hậu quả pháp lý và tài chính khi thực hiện thủ tục sang tên xe máy một cách chậm trễ.

1. Mức phạt chậm sang tên xe máy là gì? 

Mức phạt chậm sang tên xe máy là khoản tiền mà người sở hữu xe phải nộp khi không thực hiện đúng quy trình đăng ký xe mới trong thời gian quy định. Điều này áp dụng đối với những trường hợp chủ xe không thực hiện đủ thủ tục khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, hoặc được thừa kế xe mô tô, xe gắn máy, và các loại xe tương tự. Mức phạt này nhằm khuyến khích việc thực hiện đúng thủ tục đăng ký xe, đảm bảo tính chính xác và nhanh chóng trong quản lý hồ sơ đăng ký xe máy.

2. Mức phạt chậm sang tên xe máy bao nhiêu tiền?

Theo quy định của khoản 4 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm b khoản 17 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP, vi phạm thủ tục đăng ký sang tên xe máy sẽ bị xử phạt theo mức phạt cụ thể như sau:

  • Cá nhân: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.
  • Tổ chức (mô tô, xe gắn máy, và các loại xe tương tự): Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng.

Cụ thể, các hành vi vi phạm bao gồm:

a) Không làm thủ tục đăng ký sang tên xe:

Các cá nhân và tổ chức sở hữu xe mô tô, xe gắn máy, hoặc các loại xe tương tự xe mô tô không thực hiện đúng thủ tục đăng ký khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, hoặc được thừa kế tài sản là xe.

b) Không làm thủ tục đổi lại Giấy đăng ký xe:

Các trường hợp không thực hiện đúng thủ tục đổi lại Giấy đăng ký xe theo quy định khi có sự thay đổi về địa chỉ của chủ xe hoặc các trường hợp khác theo quy định.

Mức phạt được áp dụng để đảm bảo tính chính xác và đúng đắn trong quá trình quản lý hồ sơ đăng ký xe máy, khuyến khích người sở hữu xe thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật.

3. Các câu hỏi thường gặp

1. Câu hỏi: Mức phạt chậm sang tên xe máy là bao nhiêu tiền?

Trả lời: Theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP), mức phạt chậm sang tên xe máy là từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với cá nhân và từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với tổ chức.

2. Câu hỏi: Áp dụng mức phạt chậm sang tên xe máy trong trường hợp nào?

Trả lời: Mức phạt áp dụng khi chủ xe không thực hiện đúng quy trình đăng ký xe mới trong thời gian quy định, bao gồm việc không chuyển tên xe khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, hoặc được thừa kế tài sản là xe máy.

3. Câu hỏi: Làm thế nào để tránh mức phạt chậm sang tên xe máy?

Trả lời: Để tránh mức phạt, chủ xe cần thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký xe mới, kể cả việc chuyển tên đúng hạn khi có sự thay đổi về sở hữu xe.

4. Câu hỏi: Thời gian cụ thể để thực hiện thủ tục sang tên xe máy là bao lâu?

Trả lời: Thời gian để thực hiện thủ tục sang tên xe máy không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, theo quy định của Điều 7 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790