Mẫu tờ khai sang tên xe ô tô

1. Mẫu Tờ Khai Đăng Ký Sang Tên Xe Ô Tô Là Gì?

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên xe ô tô là tài liệu quan trọng giúp hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu xe. Đây là giấy tờ quy định rõ các thông tin cần điền bởi chủ xe, là bước đầu tiên trong quy trình sang tên.

Tổ chức hoặc cá nhân mua, chuyển nhượng, tặng, phân bổ, hoặc thừa kế xe máy hoặc ô tô cần liên hệ với cơ quan đăng ký xe tại nơi cư trú. Quy định tại Điều 7 và Điều 8, Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định việc nộp giấy tờ, chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe, và xuất trình giấy tờ của chủ xe.

Trong trường hợp sang tên trong cùng tỉnh hoặc điểm đăng ký, quy trình cấp biển số đối với ô tô và mô tô sẽ được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 9 của Thông tư, đảm bảo quá trình sang tên được tiến hành một cách hiệu quả và tuân thủ quy định.

2. Mẫu tờ khai đăng ký sang tên xe ô tô, xe máy

2.1. Giấy báo bán, tặng cho, di chuyển ô tô, xe máy (Mẫu số 01)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….. ngày …. tháng …. năm …..

GIẤY BÁO

BÁN, CHO, TẶNG, ĐIỀU CHUYỂN XE

 

Kính gửi: (1) ……………………………

Chủ xe (chủ đứng tên đăng ký xe): ……………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Có chiếc xe: ………………………………………………………………………………….

Biển số: ………………………………….. Nhãn hiệu: ………………………………….

Loại xe: …………………………………… Màu sơn: ……………………………………

Số máy: …………………………………… Số khung: ………………………………….

Chiếc xe trên được bán, cho, tặng, điều chuyển xe cho:

Chủ xe (chủ mới): ………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Số CMND; Hộ chiếu (nếu là cá nhân) ……… cấp ngày…/…/… Nơi cấp …..

……………………………………………………………………………………………………..

Kể từ ngày … tháng …. năm …. Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về việc sử dụng lưu hành xe theo quy định của pháp luật.

Vậy xin thông báo cho ……….. (1) ……… được biết để tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục đăng ký, snag tên, di chuyển xe theo quy định.

CHỦ XE

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cơ quan)

(1): Tên cơ quan đăng ký xe

2.2. Giấy đăng ký sang tên xe cùng tỉnh (Mẫu số 02)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Mẫu số 02

Ban hành kèm theo Thông tư số

15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014 của Bộ Công an

 

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE (Vehicle registation declaration)

 

A. PHẦN CHỦ XE TỰ KÊ KHAI (self declaration vihicle owner’s)

Tên chủ xe (Owner’s full name): ………………………………………………………………….

Địa chỉ (Address): ……………………………………………………………………………………..

Số CMND/ Hộ chiếu (Identity Card No/Passport): ……… cấp ngày …/…/….. tại …..

Điện thoại (phone number)………………………………………………………………………….

Loại tài sản (ôtô/car, xe máy/motorcar): ………………………………………………………..

Nhãn hiệu (Brand): ………………… Số loại (Model code): ………………………………….

Loại xe (Type): ………………………… Màu sơn (color): ……………………………………..

Năm sản xuất (Year of manufacture): ……………….. Dung tích (Capacity): ….cm3

Số máy (Engine No): ……………………………….. Số khung (Chassis No):……………..

Lý do: Cấp, đổi lại đăng ký, biển số (Reason: issue, exchange, number plates, registation) ………………………

Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I wear on the content declaration is correct and complety responsible before law for the vehicle documents in the dile).

…., ngày (date) … tháng … năm ….

CHỦ XE (Owner’s full name)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

(Sinature, write full name ……)

 

B. PHẦN KIỂM TRA XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE:

BIẾN SỐ CŨ:…….. BIỂN SỐ MỚI:…………..
Đăng ký mới  Đổi, cấp lại đăng ký, biển số Đăng ký sang tên, di chuyển

DÁN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG (ĐĂNG KÝ TẠM THỜI KHÔNG PHẢI DÁN)

Nơi dán bản cà số máy

 

Nơi dán bản cà số khung

 

Kích thước bao: Dài ……… m; Rộng: ………….. m; Cao: ………… m

Tự trọng: ……………………. kg; Kích cỡ lốp: ………………………………..

Tải trọng: Hàng hóa: …………. kg; Trọng lượng kéo theo: …………….. kg;

Kích thước thùng: …………………….mm; Chiều dài cơ sở: ………………….mm;

Số chỗ: ngồi ………………… đứng …………………… nằm …………………………….

THỐNG KÊ CHỨNG TỪ ĐĂNG KÝ XE

TT LOẠI CHỨNG TỪ CƠ QUAN CẤP SỐ CHỨNG TỪ NGÀY CẤP
1.
2.
3.
4.

 …., ngày … tháng … năm ….

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

2.3. Giấy khai sang tên di chuyển xe qua nhiều đời chủ (Mẫu số 03)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ SANG TÊN, DI CHUYỂN XE

 

A. PHẦN KÊ KHAI, CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐANG DỤNG XE

1. Họ và tên người đang sử dụng xe: ………………………………………………………..

2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

3. Số CMND: ………………………….. cấp ngày …./…./….. tại …………………………….

4. Có chiếc xe với đặc điểm sau:

Xe: ………………………………………………………….. Biển số: ……………………………..

Nhãn hiệu: ………………………………………………… Số loại: ………………………………

Loại xe: ……………………………………………………… Màu sơn: …………………………..

Số máy: ……………………………………………………. Số khung: ………………………….

Số chỗ: Ngồi ………… đứng …………… nằm …………..; dung tích ………………cm3

5. Tên người đứng tên trong giấy đăng ký xe: …………………………………………….

6. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

7. Trình bày nguồn gốc xe:(1)……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

8. Kèm theo: …………………………………………………………………………………………..

9. Đề nghị cơ quan đăng ký:(2) …………………………………………………………………

Đăng ký sang tên Đăng ký sang tên, di chuyển

10. Tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục sang tên di chuyển. Nếu có tranh chấp, khiếu kiện tôi sẽ có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe)

……, ngày …. tháng …. năm ….

NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

 

B. PHẦN KIỂM TRA, XÁC MINH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE

BIỂN SỐ CŨ:………….. BIỂN SỐ MỚI:……………………

DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG (ĐĂNG KÝ TẠM THỜI PHẢI DÁN)

Nơi dán bản cà số máy

 

Nơi dán bản cà số khung

 

Kiểm tra, xác minh:………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC

(Ký, ghi rõ họ tên)

(3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(4)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

(1) Trình bày nguồn gốc xe (xe do mua, cho, tặng, thừa kế,…)

(2) Ở Bộ ghi Cục CGSTĐB-ĐS ở tỉnh, Tp ghi phòng CSGT…., ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện…

(3) Ở Bộ ghi Trưởng phòng; ở Tỉnh, Tp ghi Đội trưởng; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, TP.

2.4. Giấy khai  tên di chuyển khác tỉnh (Mẫu số 04)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN

(Certificate moving vehicle title transfer)

XE (Vehicle):……………………………… BIỂN SỐ (Number Plate):……………………..

1. Tên chủ xe (Owner’s full name):……………………………………………………………..

2. Địa chỉ (Address): ………………………………………………………………………………..

3. Số CMND (Identity Card N0): ……………… cấp ngày: …./…./…… tại …………….

4. Có chiếc xe với đặc điểm sau (Characteristic of the vehicle):

Nhãn hiệu (Brand):…………………………….. Số loại (Model code):……………………

Loại xe (type):……………………………………. Màu sơn (color):…………………………..

Số máy (Engine No):…………………………… Số khung (Chassis No):………………..

5. Nay sang tên cho chủ xe mới (Now to move the car to new vehicle owners)..

………………………………………………………………………………………………………………

6. Địa chỉ (Address): ………………………………………………………………………………..

7. Lý do sang tên, di chuyển (Điều động hoặc cho, tặng, thừa kế, mua lại) (reason for transfer):

……………………………………………………………………………….

8. Kèm theo giấy tờ này có (attached documents):……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Nơi dán bản cà số máy

 

Nơi dán bản cà số khung

 

9. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (bear full responsibility law for the papers in the car revords). Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về đăng ký và sử dụng lưu hành xe theo quy định của pháp luật; phải làm thủ tục sang tên, di chuyển trong vòng 30 ngày kể từ ngày bán, cho, tặng, điều chuyển (New vehicle owners bear full legal responsibility for the registration and use of the vehicle used in accordance with the law have procedures for transfer, to move within 30 days of sale, donation, transfer).

10. Đề nghị cơ quan đăng ký: (1) ……………………………………… xem xét và làm thủ tục sang tên, di chuyển chiếc xe nói trên (proposed vehicle registration agency considered and the procedures to name my car).

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC

(Ký, ghi rõ họ tên)

……., ngày …. tháng …. năm …..

CHỦ XE

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

(2)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

—————————

(1) Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS, ở tỉnh, Tp ghi Phòng CSGT…., ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi công an huyện,….

(2) Ở Bộ ghi Cục trưởng, ở tỉnh, Tp ghi Trưởng phòng, ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện, thị xã, TP.

3. Cách Viết Mẫu Tờ Khai Đăng Ký Sang Tên Xe Ô Tô

Để viết mẫu tờ khai đăng ký sang tên, đổi chủ ô tô, xe máy, bạn cần chú ý đến các thông tin sau:

 • Tên Chủ Xe: Viết hoa toàn bộ và chính xác theo giấy tờ tùy thân của chủ xe.
 • Địa Chỉ: Ghi địa chỉ thường trú theo đúng địa chỉ hiện tại của chủ xe.
 • Số Chứng Minh Thư Nhân Dân/Căn Cước Công Dân hoặc Hộ Chiếu: Kê khai theo đúng thông tin trên giấy tờ tùy thân.

Khi điền mẫu tờ khai, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về phương tiện:

 • Loại Tài Sản, Nhãn Hiệu: Chỉ định rõ loại tài sản là ô tô hay xe máy, cùng với nhãn hiệu của nó.
 • Số Xe, Loại Xe, Màu Sơn, Năm Sản Xuất: Mô tả chi tiết về số xe, loại xe, màu sơn, và năm sản xuất của phương tiện.
 • Dung Tích, Số Máy, Số Khung: Cung cấp thông tin về dung tích, số máy, và số khung theo tình trạng thực tế.
 • Ký Tên và Ghi Rõ Tên: Chủ xe cần ký tên và ghi rõ tên mình dưới phần mẫu tờ khai.
 • Phần Kiểm Tra Xác Định Của Cơ Quan Đăng Ký Xe: Không cần điền vào phần này, do nó sẽ được cơ quan đăng ký xe thực hiện.

4. Thủ Tục Sang Tên Xe Ô Tô

Hiện nay, pháp luật đặt ra các quy định nghiêm túc về việc đi xe máy không chính chủ, do đó, thủ tục sang tên xe máy được thực hiện chủ yếu trong trường hợp mua bán, tặng xe.

4.1. Thủ Tục Sang Tên Đối Với Xe Máy và Ô Tô Cùng Tỉnh

Bước 1: Chuẩn Bị Hồ Sơ

 • Giấy khai đăng ký xe.
 • Chứng từ lệ phí trước bạ.
 • Chứng từ quyền sở hữu xe của chủ xe.
 • Giấy tờ của chủ xe.

Bước 2: Nộp Hồ Sơ

 • Nộp hồ sơ tại Bộ Phận Tiếp Nhận và Trả Kết Quả tại trụ sở Phòng Cảnh Sát Giao Thông và Công An cấp huyện (thực hiện ở đâu thì làm thủ tục ở đó).
 • Người thực hiện thủ tục sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới trong thời gian không quá 2 ngày. Biển số được cấp ngay sau khi hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp số biển xe có 3, 4 số hoặc khác hệ hiển thị, người nộp hồ sơ sẽ được yêu cầu đổi lại biển số theo quy định ngay khi nộp hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.

4.2. Thủ Tục Sang Tên Đối Với Xe Máy và Ô Tô Ở Tỉnh Khác

Bước 1: Chuẩn Bị Hồ Sơ

 • Giấy khai đăng ký xe.
 • Chứng từ lệ phí trước bạ.
 • Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký biển số xe.
 • Chứng từ chuyển nhượng quyền sở hữu xe.
 • Giấy tờ của chủ xe.

Bước 2: Nộp Hồ Sơ

 • Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Phòng Cảnh Sát Giao Thông hoặc Công An cấp tỉnh. Người mua bấm chọn biển số xe trên hệ thống đăng ký, nhận biển số xe và giấy hẹn trả giấy chứng nhận đăng ký xe.
 • Đóng lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận và biển số theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790