Mẫu giấy khai thu hồi đăng ký biển số xe mới nhất

“Mẫu giấy khai thu hồi đăng ký biển số xe mới nhất” là một phần quan trọng trong quy trình quản lý hồ sơ xe, đặc biệt là khi chủ sở hữu xe quyết định thu hồi đăng ký biển số. Để giúp độc giả hiểu rõ hơn về quy trình này và những thay đổi mới nhất, Hồ Sơ Xe xin gửi đến bạn đọc bài viết này, nơi chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về mẫu giấy khai thu hồi đăng ký biển số xe mới nhất.

1. Thu hồi đăng ký biển số xe là gì?

Thu hồi đăng ký biển số xe là quá trình cơ quan quản lý giao thông địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi thông tin đăng ký và biển số xe của một phương tiện cụ thể. Quyết định này thường được đưa ra trong các trường hợp mà phương tiện không còn đáp ứng đủ điều kiện để tiếp tục lưu thông hoặc khi xảy ra các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu, an toàn, môi trường, hay vi phạm các quy định của pháp luật giao thông.

2. Mẫu giấy khai thu hồi đăng ký biển số xe mới nhất

Mẫu Giấy khai thu hồi đăng ký xe, biển số xe mới nhất hiện nay được ban hành tại Thông tư 24/2023/TT-BCA:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY KHAI THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

Mã hồ sơ trực tuyến………………….

 

BIỂN SỐ :  ……………………Màu biển: ……………………….

Tên chủ xe:…………………………………………………………

Địa chỉ: ……………… Điện thoại: ……………………………

Mã định danh:………(1)……..Loại giấy tờ………..Cơ quan cấp …………. Ngày cấp: ……………..

Người làm thủ tục:……………….. Mã định danh:……………..SĐT: …………….

Đề nghị: ……………………………

Thu hồi và cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số:………………

Lý do thu hồi: (2)…………………………………

Sang tên cho chủ xe mới (nếu có):………………

Địa chỉ: ………………………………..

Mã định danh: …………………………Số điện thoại:…………………….

Đặc điểm xe như sau:

Nhãn hiệu: ………………….Số loại: …………………………

Loại xe:………………… Dung tích/ Công suất:…………….cm3(kw).Năm sản xuất: …….

Số máy:……………     Số khung: …………………………………………..

Tải trọng hàng hóa:………..kg;  Số chỗ ngồi:……… ; đứng:……. ; nằm:……….

 

Nơi dán bản chà số máy

Nơi dán bản chà số khung

 

Kèm theo giấy này có: ……………….(3)………………………….

…., ngày …….. tháng ……. năm ……….

CHỦ XE

(Ký số hoặc ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

*Ghi chú:

(1) Đối với cá nhân: Ghi số căn cước công dân, số CMND, số định danh cá nhân, số CMT ngoại giao, số CMT công vụ, số CMT lãnh sự; số định danh của người nước ngoài, số Thẻ tạm trú, số Thẻ thường trú, số CMT CAND, số CMT QĐND tương ứng với đối tượng đăng ký xe;

Đối với tổ chức: Ghi mã định danh điện tử của tổ chức hoặc mã số thuế hoặc số quyết định thành lập (trường hợp chưa có mã số thuế)

(2) Ghi rõ lý do thu hồi:

(3) Ghi tài liệu kèm theo: Chứng nhận đặng ký, biển số hoặc bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe:

 • Trường hợp mất Chứng nhận đăng ký hoặc biển số thì phải ghi rõ
 • Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe ô tô trúng đấu giá thì phải có bản sao Hợp đồng phải thể hiện rõ nội dung chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe ô tô trúng đấu giá.

3. Trường hợp nào thu hồi đăng ký biển số xe?

Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA, có nhiều trường hợp mà chứng nhận đăng ký và biển số xe có thể bị thu hồi. Dưới đây là mô tả về một số trường hợp cụ thể:

 1. Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan:
  • Nếu xe không thể sử dụng và bị phá hủy vì các nguyên nhân không mong muốn hoặc khách quan, chứng nhận đăng ký và biển số xe có thể bị thu hồi.
 2. Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật:
  • Khi xe hết niên hạn sử dụng và không đáp ứng các điều kiện để tiếp tục lưu hành, chứng nhận đăng ký và biển số xe có thể bị thu hồi.
 3. Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ:
  • Trong trường hợp mất cắp, bị chiếm đoạt và không tìm được hoặc khi chủ xe yêu cầu thu hồi do xe đã bị thải bỏ, chứng nhận đăng ký và biển số xe có thể bị thu hồi.
 4. Xe nhập khẩu miễn thuế, xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy:
  • Trong các trường hợp như nhập khẩu miễn thuế, tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy, chứng nhận đăng ký và biển số xe có thể bị thu hồi.
 5. Xe đăng ký tại các khu kinh tế khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam:
  • Nếu xe đăng ký tại các khu kinh tế và tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam, chứng nhận đăng ký và biển số xe có thể bị thu hồi.
 6. Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển:
  • Trong quá trình làm thủ tục đăng ký sang tên hoặc di chuyển, chứng nhận đăng ký và biển số xe có thể bị thu hồi.
 7. Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác:
  • Nếu xe tháo máy hoặc khung để sử dụng cho xe khác mà không tuân thủ quy định, chứng nhận đăng ký và biển số xe có thể bị thu hồi.
 8. Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về sự thay đổi số máy, số khung:
  • Trong trường hợp phát hiện hồ sơ giả mạo hoặc sự thay đổi không hợp lệ về số máy, số khung, chứng nhận đăng ký và biển số xe có thể bị thu hồi.

4. Hồ sơ thu hồi đăng ký biển số xe gồm những gì?

 • Trường hợp thu hồi trong các trường hợp (1), (2), (3) nêu trên:
  • Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe.
  • Giấy tờ của chủ xe.
  • Chứng nhận đăng ký xe.
  • Biển số xe.
  • Trong trường hợp di chuyển nguyên chủ, chủ xe không phải nộp lại biển số xe (trừ trường hợp xe đã đăng ký là biển 3 hoặc 4 số thì phải nộp lại biển 3 hoặc 4 số đó).
  • Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe, phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe.
 • Trường hợp thu hồi trong các trường hợp (4), (5), (6), (7) nêu trên:
  • Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe.
  • Giấy tờ của chủ xe.
  • 02 bản chấp nhận số máy, số khung xe.
  • Chứng nhận đăng ký xe.
  • Biển số xe.
  • Trong trường hợp di chuyển nguyên chủ, chủ xe không phải nộp lại biển số xe (trừ trường hợp xe đã đăng ký là biển 3 hoặc 4 số thì phải nộp lại biển 3 hoặc 4 số đó).
  • Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe, phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe.
  • Bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.
 • Trường hợp thu hồi trong trường hợp (8) nêu trên:
  • Không phải có hồ sơ, cơ quan đăng ký xe ra quyết định thu hồi đăng ký, biển số xe.

5. Các câu hỏi thường gặp

1. Câu hỏi: Nơi nào có thể tìm thấy mẫu giấy khai thu hồi đăng ký biển số xe mới nhất?

Trả lời: Mẫu giấy khai thu hồi đăng ký biển số xe mới nhất thường có sẵn tại cơ quan đăng ký xe hoặc trang web chính thức của cơ quan giao thông địa phương. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan này để yêu cầu mẫu hoặc kiểm tra trên trang web của họ để tải xuống.

2. Câu hỏi: Mẫu giấy khai thu hồi đăng ký biển số xe bao gồm những thông tin cụ thể nào?

Trả lời: Mẫu giấy khai thu hồi đăng ký biển số xe thường bao gồm các thông tin như thông tin chủ xe, chi tiết về xe cần thu hồi, lý do thu hồi, và các yêu cầu giấy tờ kèm theo như chứng nhận đăng ký, biển số xe, và các tài liệu hỗ trợ khác.

3. Câu hỏi: Làm thế nào để điền đúng thông tin vào mẫu giấy khai thu hồi đăng ký biển số xe?

Trả lời: Để điền đúng thông tin, bạn cần chú ý đến các ô và hướng dẫn trên mẫu. Thông tin bao gồm tên chủ xe, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, thông tin về xe, lý do thu hồi, và các thông tin khác. Đọc kỹ hướng dẫn và điền thông tin chính xác để tránh sai sót.

4. Câu hỏi: Giấy khai thu hồi đăng ký biển số xe có thể nộp ở đâu sau khi đã điền đầy đủ thông tin?

Trả lời: Sau khi điền đầy đủ thông tin vào mẫu giấy khai, bạn cần nộp nó tại cơ quan đăng ký xe hoặc cơ quan quản lý giao thông địa phương có thẩm quyền. Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra xem cơ quan đó có chấp nhận việc nộp trực tuyến không và làm theo hướng dẫn trên trang web của họ.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm thông tin chi tiết, đừng ngần ngại liên hệ với cơ quan quản lý giao thông địa phương hoặc truy cập trực tuyến để được hỗ trợ. Hồ Sơ Xe mong rằng thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn đọc tự tin và thuận lợi khi thực hiện quy trình này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790