Lỗi không sang tên đổi chủ xe ô tô

Ngày 15/8/2023, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BCA, quy định rõ về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Trong trường hợp người mua bán ô tô, xe máy không thực hiện thủ tục sang tên theo quy định mới, họ sẽ phải đối mặt với mức xử phạt hàng triệu đồng.

1. Trách Nhiệm của Chủ Xe Khi Chuyển Quyền Sở Hữu

1.1. Nghĩa Vụ Giữ Giấy Đăng Ký và Biển Số Xe

Khi chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký và biển số xe, không giao cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác. Đồng thời, họ phải nộp cho cơ quan đăng ký xe các giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục thu hồi.

1.2. Thời Hạn và Trách Nhiệm

Trong vòng 30 ngày từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu, chủ xe phải thực hiện thủ tục thu hồi. Quá thời hạn này mà không có hành động, chủ xe sẽ bị xử phạt và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm liên quan đến xe.

2. Mức Xử Phạt Hành Chính Lỗi Không Sang Tên Đổi Chủ Xe Ô Tô

Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, mức xử phạt hành chính đối với việc không chấp hành thủ tục thu hồi giấy đăng ký xe và biển số xe như sau:

  • Đối với cá nhân và tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy: Từ 800.000 đồng đến 4.000.000 đồng.
  • Đối với cá nhân và tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng: Từ 2.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Chủ xe không thực hiện thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Thủ Tục Đăng Ký Sang Tên và Di Chuyển Xe

3.1. Thủ Tục Thu Hồi

  • Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công.
  • Nộp hồ sơ thu hồi và nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe.

3.2. Thủ Tục Đăng Ký Sang Tên và Di Chuyển

  • Tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe hoặc chủ xe (đối với di chuyển nguyên chủ) kê khai giấy khai đăng ký xe trực tuyến.
  • Nộp hồ sơ quy định và kiểm tra hợp lệ của xe.
  • Nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí và nhận biển số xe từ cơ quan đăng ký hoặc dịch vụ bưu chính công ích.

Thông tư số 24/2023/TT-BCA đặt ra những quy định chặt chẽ về thủ tục chuyển quyền sở hữu xe và mức phạt hành chính đối với việc không thực hiện đúng các quy định này. Điều này nhằm mục đích đảm bảo quản lý hiệu quả hơn về đăng ký, thu hồi và chuyển quyền sở hữu xe cơ giới trong cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790