Hướng dẫn thủ tục làm lại giấy tờ xe

1. Giấy tờ xe là gì?

Giấy tờ xe là các tài liệu chứng minh quyền sở hữu và quyền sử dụng của người chủ sở hữu đối với một phương tiện giao thông, thường là xe ô tô, xe máy, hay các loại phương tiện khác. Các giấy tờ xe có vai trò quan trọng trong việc xác nhận thông tin về phương tiện, đảm bảo tính pháp lý, và thực hiện các giao dịch liên quan đến phương tiện đó.

Thường thì giấy tờ xe bao gồm các loại chính như:

 • Đăng ký xe (Đăng ký chủ xe): Là một văn bản chứng nhận quyền sở hữu và quyền đăng ký phương tiện giao thông. Nó cung cấp thông tin về chủ sở hữu, thông tin về phương tiện, và các thông tin liên quan khác.
 • Chứng minh nhân dân của chủ xe: Để xác định danh tính của chủ sở hữu.
 • Hóa đơn mua bán (nếu có): Chứng nhận việc mua bán và chuyển nhượng quyền sở hữu.
 • Biên lai đóng thuế trước bạ (nếu có): Thông tin về việc chủ xe đã đóng thuế phương tiện hay chưa.
 • Bảo hiểm xe (nếu có): Chứng nhận việc mua bảo hiểm cho phương tiện.

Các giấy tờ xe này không chỉ là cơ sở để quản lý và kiểm soát phương tiện giao thông mà còn là quy định pháp luật để xác định quyền lợi và trách nhiệm của chủ sở hữu đối với phương tiện đó.

2. Thủ tục xin làm lại giấy đăng ký xe bị mất

Theo Điều 11, Thông tư 58/2020/BCA quy định về đăng ký xe yêu cầu một số thủ tục cụ thể để đảm bảo tính chính xác và pháp lý. Dưới đây là một hướng dẫn tổng quan về thủ tục này:

 • Báo Công An địa phương: Ngay khi phát hiện mất giấy đăng ký xe, bạn cần báo ngay cho cơ quan Công An địa phương để làm rõ tình hình và đảm bảo tính an toàn của phương tiện.
 • Làm đơn xin làm lại giấy đăng ký xe: Chuẩn bị một đơn xin làm lại giấy đăng ký xe. Trong đơn này, bạn cần mô tả chi tiết về việc mất giấy đăng ký và nêu rõ thông tin về phương tiện.
 • Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của chủ xe: Đem theo bản chính hoặc sao chép chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của chủ xe để xác nhận danh tính.
 • Biên lai thuế trước bạ (nếu có): Nếu có biên lai thuế trước bạ, hãy mang theo để làm cơ sở cho việc cập nhật thông tin.
 • Hóa đơn mua bán (nếu có): Nếu có hóa đơn mua bán, đem theo để làm bằng chứng cho quá trình chuyển nhượng quyền sở hữu.
 • Điều kiện và yêu cầu cụ thể tại cơ quan đăng ký xe: Liên hệ với cơ quan đăng ký xe để biết thêm về các yêu cầu cụ thể, điều kiện và giấy tờ cần thiết trong quá trình làm lại giấy đăng ký xe.
 • Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký xe: Chủ xe cần đến cơ quan đăng ký xe và nộp hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu.
 • Chi trả các khoản phí liên quan: Đối với việc làm lại giấy đăng ký xe, bạn có thể cần chi trả các khoản phí liên quan như phí làm lại giấy tờ.

3. Thủ tục làm lại giấy đăng ký xe

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký bị mất bao gồm những giấy tờ sau:

– Giấy khai đăng ký xe Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về đăng ký xe được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 64/2017/TT-BCA;

– Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân của chủ xe;

– Sổ Hộ khẩu của bạn (xuất trình bản chính để thực hiện thủ tục).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Mẫu số 02

Ban hành kèm theo

 

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE

(Vehicle registation declaration)

 

 1. PHẦN CHỦ XE TỰ KÊ KHAI (self declaration vehicle owner’s)

Tên chủ xe (Owner’s full name): ….. 

Địa chỉ (Address): ………………………. 

Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card N0/Passport): … cấp ngày .…/ …../ …… tại ……

Điện thoại (phone number) …  Loại tài sản (ô tô/car, xe máy/motorcar): ……

Nhãn hiệu (Brand): ……… Số loại (Model code) :.. 

Loại xe (Type): ……  Màu sơn (color): … 

Năm sản xuất (Year of manufacture): …  Dung tích (Capacity): …….. cm3

Số máy (Engine N0): …  Số khung (Chassis N0): …………..

Lý do: Cấp, đổi lại đăng ký, biển số (Reason: issue, exchange, number plates, registation)

…………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I swear on the content declaration is correct and complely responsible before law for the vehicle documents in the file).

……., ngày (date) ….. tháng ….. năm …..
CHỦ XE (Owner’s full name)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)
(Sinature, write full name ….) 

B. PHẦN KIỂM TRA XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE:

BIỂN SỐ CŨ: …  BIỂN SỐ MỚI: ………

Đăng ký mới Đổi, cấp lại đăng ký, biển số ,Đăng ký sang tên, di chuyển 

DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG (ĐĂNG KÝ TẠM THỜI KHÔNG PHẢI DÁN)

Nơi dán bản cà số máy Nơi dán bản cà số khung

Kích thước bao: Dài …… m; Rộng … m; Cao … m

Tự trọng: ………  kg; Kích cỡ lốp: ………..

Tải trọng: Hàng hóa: ……… kg; Trọng lượng kéo theo: …. kg;

Kích thước thùng: ……… mm; Chiều dài cơ sở ……. mm;

Số chỗ: ngồi ……… , đứng ………… , nằm …………..

THỐNG KÊ CHỨNG TỪ ĐĂNG KÝ XE

TT LOẠI CHỨNG TỪ CƠ QUAN CẤP SỐ CHỨNG TỪ NGÀY CẤP
1.
2.
3.
4.
……..(1)….
(Ký, ghi rõ họ tên)
…….., ngày …. tháng …. năm ….
CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE
(Ký, ghi rõ họ tên)
…..(2)…
(Ký tên và đóng dấu)

_______________

(1) Ở Bộ ghi Trưởng phòng: ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi Đội trưởng: Ở CA cấp Huyện ghi Đội trưởng;

(2) Ở Bộ ghi Cục trưởng: ở tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng: ở CA cấp huyện ghi Trưởng CA, quận, huyện, thị xã, TP.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cơ quan có thẩm quyền

Bạn có thể nộp 01 bộ hồ sơ nêu tại Bước 1 trực tiếp đến Cơ quan Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất.

Bước 3: Thời hạn xác minh và hoàn thành thủ tục cấp làm lại giấy tờ xe

Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe cho bạn.

4. Lệ phí làm lại giấy tờ xe bị mất

Theo Thông tư 229/2016/TT-BTC quy định về lệ phí làm lại giấy tờ xe gồm các lệ phí sau:

 • Lệ phí cấp lại đăng ký xe: Các cơ quan đăng ký xe thường thu lệ phí khi chủ sở hữu yêu cầu cấp lại giấy đăng ký xe do mất mát.
 • Phí cố định hoặc theo tỷ lệ: Lệ phí có thể được xác định theo một khoản cố định hoặc dựa trên tỷ lệ phần trăm của giá trị phương tiện.
 • Yếu tố ảnh hưởng đến lệ phí: Giả sử bạn có hóa đơn mua bán hay biên lai thuế trước bạ, có thể có ảnh hưởng đến mức lệ phí, nhưng điều này cũng tùy thuộc vào quy định của địa phương.
 • Khoản phí khác: Ngoài lệ phí cấp lại, có thể có các khoản phí khác như phí xác nhận chủ sở hữu, phí xử lý hồ sơ, và các chi phí liên quan khác.
 • Quy định về thời gian và hạn chế: Có thể có quy định về thời gian cụ thể sau khi mất giấy đăng ký mà bạn phải thực hiện thủ tục cấp lại để tránh các hạn chế hoặc xử phạt.

  5. Xin cấp lại đăng ký xe bị mất tại nơi cư trú được không?

  Thứ nhất,  là bạn vẫn có thể xin cấp lại giấy đăng ký xe ở tại Hà Nội.

  Bạn có thể đến sở giao thông vận tải Hà Nội để làm thủ tục cấp lại giấy phép lái xe hoặc cơ quan công an quận nơi bạn từng làm thủ tục đăng ký xe hoặc công an quận nơi bạn đang tạm trú.

  Thứ hai, về thủ tục xin cấp lại giấy đăng ký xe được thực hiện như sau:

  Căn cứ điều 11, Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về đăng ký xe do bộ trưởng bộ công an ban hành quy định thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất như sau

  Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mất bao gồm:

  – Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

  – Chứng minh nhân dân (Trường hợp nơi đăng ký thường trú ghi trong Chứng minh nhân dân không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong giấy khai đăng ký xe thì xuất trình Sổ hộ khẩu.)

  6. Các câu hỏi thường gặp

  1. Câu hỏi: Tôi mất giấy tờ xe, làm thế nào để làm lại giấy tờ xe một cách hiệu quả?

  Câu trả lời: Để làm lại giấy tờ xe, bạn cần liên hệ với cơ quan Cảnh sát giao thông địa phương hoặc Trung tâm Dịch vụ công dân để biết thông tin chi tiết và hướng dẫn cụ thể về thủ tục và giấy tờ cần thiết.

  2. Câu hỏi: Tôi muốn đổi biển số xe, làm thế nào để thực hiện thủ tục này?

  Câu trả lời: Để đổi biển số xe, bạn cần liên hệ với cơ quan Cảnh sát giao thông hoặc Trung tâm Dịch vụ công dân để được hướng dẫn về thủ tục và giấy tờ cần thiết, bao gồm cả giấy tờ xe gốc và chứng minh nhân dân.

  3. Câu hỏi: Có những trường hợp nào tôi cần làm lại giấy tờ xe?

  Câu trả lời: Bạn cần làm lại giấy tờ xe khi mất mát, hỏng hóc, hoặc khi có thay đổi thông tin về xe như chủ sở hữu, địa chỉ, hay muốn đổi biển số xe.

  4. Câu hỏi: Thủ tục làm lại giấy tờ xe mất bao lâu và có phức tạp không?

  Câu trả lời: Thời gian và độ phức tạp của thủ tục làm lại giấy tờ xe có thể thay đổi tùy thuộc vào cơ quan quản lý và tình hình làm việc của họ. Thường thì quá trình này có thể mất vài ngày đến một tuần, và cần đảm bảo đầy đủ giấy tờ và tuân thủ quy định cụ thể

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790