Giấy ủy quyền có rút hồ sơ gốc được không?

Có câu hỏi phổ biến được nhiều người quan tâm: “Giấy ủy quyền có rút hồ sơ gốc được không?”. Điều này trở thành một điểm quan trọng cần được làm rõ, đặc biệt khi chủ xe không thể hoặc không muốn thực hiện trực tiếp các thủ tục hành chính liên quan đến phương tiện giao thông của mình. Trong bối cảnh các quy định và quy trình thường xuyên thay đổi trong lĩnh vực này, việc hiểu rõ về khả năng và điều kiện của giấy ủy quyền trong việc rút hồ sơ gốc là quan trọng để đảm bảo tính hợp lệ và an toàn của quá trình này. Hãy cùng tìm hiểu về khía cạnh này và những điều cần lưu ý khi có nhu cầu sử dụng giấy ủy quyền để rút hồ sơ gốc.

1. Giấy Ủy Quyền Có Rút Hồ Sơ Gốc Được Không?

Theo Điều 562 của Bộ luật Dân sự năm 2015, hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền. Thù lao chỉ phải trả nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Hợp đồng ủy quyền rút hồ sơ ô tô, xe máy là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên được ủy quyền thực hiện việc rút giấy tờ xe gốc. Thù lao có thể được trả hoặc không tùy thuộc vào thỏa thuận của hai bên hoặc quy định của pháp luật.

2. Người Được Ủy Quyền và Quy Trình Rút Hồ Sơ Gốc

Theo Điều 9 của Thông tư 58/2020/TT-BCA, người được ủy quyền cần xuất trình các giấy tờ như Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Sổ hộ khẩu (đối với người Việt Nam), hoặc các giấy tờ khác tùy thuộc vào tình hình cụ thể.

 • Đối với Cá Nhân và Cơ Quan: Thực hiện khai báo và nộp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe.
 • Cán bộ, chiến sĩ đăng ký xe: Thu hồi đăng ký, biển số xe và cấp biển số tạm thời.
 • Người Mua hoặc Nhận Chuyển Nhượng: Nộp giấy tờ theo quy định và xuất trình giấy tờ của chủ xe.

Người được ủy quyền cần xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân, Chứng minh ngoại giao, Chứng minh thư công vụ (nếu có).

3. Trình Tự và Thủ Tục Rút Hồ Sơ Gốc

3.1. Thủ Tục Thực Hiện Rút Hồ Sơ Gốc

 • Tổ chức, cá nhân mua, cho, tặng, phân bổ hoặc thừa kế xe khai báo và nộp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe.
 • Cán bộ, chiến sĩ đăng ký xe thu hồi đăng ký, biển số xe và cấp biển số tạm thời.
 • Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng liên hệ với cơ quan đăng ký xe nơi cư trú và nộp giấy tờ, xuất trình giấy tờ của chủ xe.
 • Cơ quan chức năng kiểm tra và ký xác nhận hồ sơ, cấp giấy biên nhận và hẹn ngày lấy hồ sơ gốc.
 • Sau 2 ngày, người yêu cầu lấy hồ sơ gốc và biển số xe tạm thời từ cơ quan chức năng.

3.2. Trình Tự Rút Hồ Sơ Gốc của Ô Tô, Xe Máy

 • Lập hợp đồng mua bán và có công chứng.
 • Nộp hồ sơ và xuất trình giấy tờ tùy thân tại cơ quan đăng ký xe.
 • Cơ quan chức năng kiểm tra và ký xác nhận hồ sơ.
 • Nhận giấy biên nhận và hẹn ngày lấy hồ sơ gốc.
 • Lấy hồ sơ gốc và biển số xe tạm thời sau 2 ngày.

Giấy Tờ Cần Thiết Cho Thủ Tục Rút Hồ Sơ

 • Hai giấy khai sang tên, di chuyển xe.
 • Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.
 • Giấy tờ mua xe.
 • Đăng ký đăng kiểm xe.
 • Giấy tờ tùy thân như Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân.

Nơi nộp hồ sơ là cơ quan công an đã đăng ký xe trước đó, theo đúng quy định của pháp luật.

4. Mẫu hợp đồng ủy quyền rút giấy tờ xe ô tô:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà): …………………………… Sinh ngày: ………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ……………….. cấp ngày ……………….tại ………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Cùng vợ là bà: ): ……………………………. Sinh ngày: …………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………… cấp ngày ………………tại ………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Bên được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B):

Ông (Bà): ……………………………….. Sinh ngày: ……………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………….. cấp ngày ………………….tại ………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Nay hai bên đồng ý việc giao kết hợp đồng ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện việc rút hồ sơ gốc của chiếc xe có đặc điểm sau đây:

1. Đặc điểm xe:

Biển số: ………………………..;

Nhãn hiệu:…………………………….. ;

Dung tích xi lanh:………………………..;

Loại xe: ………………………………. ;

Màu sơn:………………………………………….;

Số máy:………………………………….. ;

Số khung:……………………………….;

Các đặc điểm khác: ……………………….(nếu có)

2. Giấy đăng ký xe số:………………….. do ……… cấp ngày ……………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ thời điểm hai bên ký kết hợp đồng đến thời thực hiện xong công việc được ủy quyền.

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

a. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;

b. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền;

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN

a. Thực hiện công việc ủy quyền theo ủy quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;

b. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;

c. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;

d. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện ủy quyền;

đ. Giao lại cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

e. Bồi thường thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;

ĐIỀU 5: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

3. Các cam đoan khác….

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.

3. Hợp đồng này có hiệu lực từ thời điểm các bên ký kết vào hợp đồng này;

Bên A  Bên B
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

5. FAQ Câu hỏi thường gặp

1. Câu hỏi: Giấy ủy quyền có thể được sử dụng để rút hồ sơ gốc xe không?

Câu trả lời: Có, giấy ủy quyền có thể được sử dụng để ủy quyền người khác rút hồ sơ gốc xe. Tuy nhiên, quy định cụ thể và yêu cầu giấy tờ có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định của cơ quan đăng ký xe và quy định pháp luật địa phương.

2. Câu hỏi: Cần những thông tin gì khi lập giấy ủy quyền để rút hồ sơ gốc xe?

Câu trả lời: Khi lập giấy ủy quyền để rút hồ sơ gốc xe, cần điền thông tin về người ủy quyền, người được ủy quyền, chi tiết xe, và các thông tin khác như chữ ký và ngày tháng.

3. Câu hỏi: Ai có thể được ủy quyền để rút hồ sơ gốc xe qua giấy ủy quyền?

Câu trả lời: Bất kỳ người nào được ủy quyền mà bạn tin tưởng có thể thực hiện thủ tục rút hồ sơ gốc xe qua giấy ủy quyền, có thể là người thân, bạn bè, hoặc đại diện pháp lý.

4. Câu hỏi: Làm thế nào để đảm bảo giấy ủy quyền được xác nhận và hợp lệ?

Câu trả lời: Để đảm bảo giấy ủy quyền được xác nhận và hợp lệ, nó cần được ký và chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc địa phương có hiệu lực. Ngoài ra, bạn cũng cần đảm bảo rằng giấy ủy quyền đáp ứng đầy đủ yêu cầu và quy định của cơ quan đăng ký xe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790